• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Śmiałe wyzwania polityczne

Przemiany liberalnych społeczeństw
Dużo nowoczesnych społeczeństw bierze swoje informacje o świecie z publikatorów i nie ma w tym nic nadzwyczajnego ani niebezpiecznego tak długo, jak media w danym państwie są pluralistyczne, wolne i starają się choć być obiektywne. W ostatnich latach widać jednak dosadnie, że środki masowego przekazu stały się przede wszystkim interesem, który ma za zadanie dostarczyć wyznaczone pożytki inwestorom i pomnażać wartość marek na giełdzie. To przykre, nie służy to nazbyt jakości samych programów oraz wiadomości medialnych, w takim razie wiele społeczeństw ma obowiązek radzić sobie z wyborami politycznymi bez otrzymania stosownego wsparcia merytorycznego ze strony publikatorów. Coraz to częściej bowiem środki masowego przekazu odpuszczają sobie misję krzewienia pośród mieszkańców elementarnej wiedzy na temat przeróżnych detalów życia politycznego. Coraz częściej w związku z tym politolodzy czy socjolodzy spostrzegają jak na dłoni, że społeczeństwo daje sobą bezpośrednio manipulować, nawet jeżeli politycy nie są zanadto wytrwali. Dostęp do mediów, które szukają jedynie korzyści finansowych, daje politykom doskonałe narzędzie do pozyskiwania poparcia.

Categories: Blog

Comments are closed.